Kontakty

Kde nás nájdete a ako nás môžete kontaktovať

Weis & Partners s.r.o.

Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava
Slovenská republika
(ukázať na mape →)

Tel.: +421 911 292 968, +421 911 292 998
Web: www.weis-partners.sk
E-mail:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddelenie Sro, Vl. č. 76822/B

Fakturačné údaje:

IČO: 47 234 776
DIČ: 2023 304 470
IČ DPH: SK 2023 304 470

Bankové spojenie:

Tatra Banka a.s.
Číslo účtu: 2927 859 047 / 1100
IBAN: SK34 1100 0000 0029 2785 9047
SWIFT: TATRSKBX

Bratislava - Autor fotografie: Stano Novak